Spółka komandytowo akcyjna definicja

Spółka Komandytowo Akcyjna, często skracana jako SKA, to jedna z form prawnych, w jakie może przyjąć się przedsiębiorstwo w Polsce. Jest to rodzaj spółki kapitałowej, która łączy cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. Spółka ta charakteryzuje się unikalnym modelem zarządzania i odpowiedzialnością wspólników, co ją wyróżnia na tle innych struktur prawnych.

Spółka komandytowo akcyjna definicja

Spółka Komandytowo Akcyjna jest to spółka kapitałowa, w której występują dwie kategorie wspólników: komandytariusze i akcjonariusze. Komandytariusze odpowiadają za długi spółki tylko do wysokości swojego wkładu, podczas gdy akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność ograniczoną do wartości swoich udziałów. To właśnie ta kombinacja cech spółki komandytowej i akcyjnej nadaje SKA swoją unikalność.

Spółka komandytowo akcyjna charakterystyka

Spółka Komandytowo Akcyjna charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami:

  • Komandytariusze – W SKA istnieją dwie kategorie wspólników: komandytariusze i akcjonariusze. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki nieograniczenie, podczas gdy akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność ograniczoną do wartości swoich akcji.
  • Wpłata kapitału – W przypadku SKA, akcjonariusze wpłacają kapitał akcyjny, a komandytariusze kapitał komandytowy. To oznacza, że kapitał spółki pochodzi zarówno od akcjonariuszy, jak i komandytariuszy.
  • Organ zarządzający – SKA ma zarząd, który jest odpowiedzialny za zarządzanie codziennymi sprawami spółki. W przeciwieństwie do spółki komandytowej, w SKA zarząd nie musi składać się wyłącznie z komandytariuszy.
  • Spółka akcyjna – SKA przypomina spółkę akcyjną (SA) w niektórych aspektach, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość obrotu akcjami na giełdzie.

Spółka kapitałowo akcyjna

Warto zaznaczyć, że SKA nie jest jedyną formą spółki kapitałowej dostępną w Polsce. Inne popularne struktury to Spółka Akcyjna (SA) i Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Każda z tych form ma swoje unikalne cechy i charakterystykę, co pozwala przedsiębiorcom wybierać strukturę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i celom biznesowym.

1. jakie są główne różnice między ska a sa?

Spółka Komandytowo Akcyjna różni się od Spółki Akcyjnej przede wszystkim odpowiedzialnością wspólników. W SKA komandytariusze ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność, podczas gdy akcjonariusze w SA mają odpowiedzialność ograniczoną do wartości swoich akcji.

2. czy ska może być notowana na giełdzie?

Tak, SKA może być notowana na giełdzie, co oznacza, że ​​jej akcje mogą być publicznie handlowane. Jest to jedna z cech, która łączy ją ze Spółką Akcyjną.

3. jakie korzyści przynosi wybór struktury ska?

Wybór SKA może być korzystny, gdy przedsiębiorcy chcą łączyć różne formy odpowiedzialności wspólników, tj. nieograniczoną odpowiedzialność komandytariuszy i ograniczoną odpowiedzialność akcjonariuszy. To pozwala na elastyczne zarządzanie ryzykiem biznesowym.

Zobacz także:

Photo of author

Patryk

Dodaj komentarz