Na czym polega spółka cywilna?

Spółka cywilna to jedna z popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to rodzaj umowy, która pozwala dwóm lub więcej osobom wspólnie zarządzać i dzielić się zyskami oraz stratami z działalności gospodarczej. W niniejszym artykule omówimy, na czym polega spółka cywilna, jej cechy charakterystyczne, zalety i wady, a także jak ją zakładać i prowadzić.

Cechy charakterystyczne spółki cywilnej

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej opartą na umowie zawartej między co najmniej dwiema osobami. Istnieje wiele cech charakterystycznych tego rodzaju spółki, takie jak:

 • Brak kapitału zakładowego – w przypadku spółki cywilnej nie ma wymogu wpłacania określonej sumy jako kapitał zakładowy.
 • Brak podziału na udziały – spółka cywilna opiera się na umowie wspólników, a nie na udziałach, jak ma to miejsce w spółce z o.o. czy akcyjnej.
 • Wspólna odpowiedzialność – wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem, co oznacza pełną odpowiedzialność osobistą.
 • Prosta struktura – spółka cywilna nie posiada skomplikowanej struktury organów, takich jak zarząd czy rada nadzorcza, co ułatwia zarządzanie.

Zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna ma wiele zalet, które przyciągają przedsiębiorców:

 • Elastyczność – umowa spółki cywilnej może być dostosowana do indywidualnych potrzeb wspólników.
 • Brak minimalnego kapitału zakładowego – nie ma konieczności dużych inwestycji na start.
 • Łatwość zakładania – procedury związane z zakładaniem spółki cywilnej są stosunkowo proste.
 • Szybkość decyzji – brak skomplikowanych organów zarządzających pozwala na szybkie podejmowanie decyzji.

Wady spółki cywilnej

Nie można zapominać o wadach spółki cywilnej, takich jak:

 • Ograniczona ochrona majątku – wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem, co niesie ze sobą ryzyko utraty mienia prywatnego.
 • Nieodłączność od wspólników – zmiana wspólnika lub jego wycofanie się może wiązać się z trudnościami.
 • Brak struktury korporacyjnej – brak formalnej struktury zarządzania może powodować problemy w organizacji działalności.

Procedura zakładania spółki cywilnej

Jeśli zdecydujesz się na założenie spółki cywilnej, musisz przejść przez kilka etapów:

 1. Ustalenie umowy spółki – wspólnicy muszą sporządzić umowę, która określi zasady działalności i podział zysków.
 2. Zarejestrowanie firmy – umowę trzeba zarejestrować w sądzie lub urzędzie gminy, uzyskując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym – informacja o spółce musi zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia jest ona ważna.
 4. Uzyskanie NIP i REGON – spółka musi uzyskać numery NIP i REGON w Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym.

Podsumowanie

Spółka cywilna to elastyczna i prostsza niż inne formy prowadzenia działalności gospodarczej opcja dla przedsiębiorców. Pomimo pewnych wad, może stanowić atrakcyjną alternatywę dla osób, które chcą rozpocząć własny biznes. Ważne jest dokładne rozważenie jej zalet i wad przed podjęciem decyzji o założeniu spółki cywilnej.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki cywilnej?

Do założenia spółki cywilnej potrzebna jest umowa spółki, która określa zasady współpracy wspólników. Umowa ta musi być podpisana przez wszystkich wspólników.

Jakie są koszty związane z prowadzeniem spółki cywilnej?

Koszty prowadzenia spółki cywilnej mogą obejmować opłaty związane z rejestracją firmy, podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz ewentualne opłaty notarialne przy sporządzaniu umowy.

Czy spółka cywilna może przekształcić się w inną formę prawną?

Tak, spółka cywilna może przekształcić się na przykład w spółkę z o.o. lub akcyjną, jeśli wspólnicy zdecydują się na zmianę struktury swojej firmy. Proces ten jest jednak skomplikowany i wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów prawnych.

Zobacz także:

Photo of author

Beniamin

Dodaj komentarz