Na czym polega spółka jawna

Spółka jawna jest jednym z rodzajów spółek osobowych, które można założyć w Polsce. To forma współpracy gospodarczej, która opiera się na umowie między wspólnikami. W tym artykule omówimy, na czym polega spółka jawna, jej cechy, zalety i wady. Dowiecie się również, jak ją założyć oraz jakie są jej najważniejsze zasady funkcjonowania.

Czym jest spółka jawna?

Spółka jawna, zwana także spółką osobową, to forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której co najmniej dwóch wspólników łączy się w celu osiągnięcia określonych celów gospodarczych. Jest to jedna z najstarszych i najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Cechy spółki jawnej

Spółka jawna charakteryzuje się kilkoma ważnymi cechami:

 • Kontrakt partnerski: Spółka jawna opiera się na umowie między wspólnikami, która określa warunki współpracy oraz podział zysków i strat.
 • Odpowiedzialność solidarna: Wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Oznacza to, że swoim majątkiem osobistym odpowiadają za długi spółki.
 • Brak minimalnego kapitału: Spółka jawna nie wymaga minimalnego kapitału początkowego do założenia, co ją odróżnia od innych form prawnych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Brak wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: Spółka jawna nie musi być rejestrowana w KRS, co ułatwia jej zakładanie.

Zalety spółki jawnej

Istnieje wiele korzyści związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki jawnej, w tym:

 • Prosta struktura: Spółka jawna ma prostą strukturę, co oznacza, że nie ma skomplikowanych procedur ani wysokich kosztów związanych z jej utrzymaniem.
 • Szybkie założenie: Spółkę jawną można założyć stosunkowo szybko, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych formalności.
 • Elastyczność umowy: Umowa spółki jawnej jest elastyczna i może być dostosowywana do potrzeb wspólników.

Wady spółki jawnej

Należy jednak pamiętać, że spółka jawna ma także swoje wady, takie jak:

 • Odpowiedzialność solidarna: Wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co wiąże się z ryzykiem utraty majątku osobistego.
 • Brak odrębnej osoby prawnej: Spółka jawna nie jest odrębną osobą prawną, co oznacza, że to wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania.
 • Trudności w pozyskiwaniu kapitału: Spółka jawnia może mieć trudności w pozyskiwaniu kapitału na rozwój działalności, ponieważ nie ma udziałów do zbywania.

Proces zakładania spółki jawnej

Proces zakładania spółki jawnej jest stosunkowo prosty. Wymaga on jednak kilku kroków, takich jak:

 1. Wyszukanie wspólnika: Musisz znaleźć co najmniej jednego wspólnika, który będzie działał razem z Tobą w ramach spółki jawnej.
 2. Ustalenie umowy: Następnie musicie wspólnie ustalić warunki współpracy i podział zysków oraz strat w umowie spółki jawnej.
 3. Zawarcie umowy: Umowę spółki jawnej trzeba zawrzeć na piśmie. Nie jest ona obowiązkowo notarialna, ale notarialne sporządzenie może być korzystne dla jej wiarygodności.
 4. Zgłoszenie do urzędu skarbowego: Po zawarciu umowy spółki jawnej, musisz zgłosić ją do urzędu skarbowego, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między wspólnikami. Umowa ta powinna określać m.in.:

 • Imiona i nazwiska lub nazwy wspólników.
 • Cel działalności spółki.
 • Wysokość wkładu każdego wspólnika.
 • Podział zysków i strat.
 • Sposób reprezentacji spółki.
 • Warunki ewentualnego wyjścia jednego ze wspólników.

Faqs dotyczące spółki jawnej

Czy spółka jawna musi być rejestrowana w krajowym rejestrze sądowym?

Spółka jawna nie musi być rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wystarczy zawarcie pisemnej umowy między wspólnikami.

Jakie dokumenty są wymagane przy zakładaniu spółki jawnej?

Podstawowym dokumentem jest pisemna umowa spółki jawnej. Nie jest ona obowiązkowo notarialna, ale notarialne sporządzenie może być korzystne dla jej wiarygodności.

Czy spółka jawna ma odrębną osobowość prawną?

Spółka jawna nie ma odrębnej osobowości prawnej. To wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym.

Jakie są podstawowe obowiązki wspólników spółki jawnej?

Podstawowymi obowiązkami wspólników spółki jawnej są współuczestnictwo w działalności spółki, wniesienie wkładu oraz przestrzeganie postanowień umowy spółki.

Zobacz także:

Photo of author

Joachim

Dodaj komentarz